Newsletter

Gospodarska delegacija Albanije u Kupresu, na poziv udruge Attivo

 26.05.2012.godine

Gospodarska delegacija Albanije u Kupresu, na poziv udruge Attivo
U Ambasadi Republike Albanije u Sarajevu su jučer svečano otvoreni „Dani turizma i agrobiznisa, Albanija - Bosna i Hercegovina".
Ambasador Republike Albanije u BiH Flamur Gashi ocijenio je da ekonomska suradnja između dvije zemlje nije na zadovoljavajućem nivou, ali da se poboljšava i da postoji još mnogo mogućnosti za unapređenje ekonomskih, turističkih i kulturnih odnosa između BiH i Albanije.

U sklopu ove trodnevne manifestacije u BiH boravi privredna delegacija Albanije koju čine predstavnici kompanija poljoprivrednog sektora, turistički operateri i predstavnici medija, te predstavnici resornih ministarstava. Tokom posjete, kako je kazao albanski ambasador, oni će se upoznati o resursima i potencijalima koje BiH ima u oblasti agrobiznisa i turizma. Ambasada Republike Albanije u BiH ovu manifestaciju realizira u saradnji s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
Vanjskotrgovinskom komorom BiH i Privrednom komorom Federacije BiH
Gospodarska delegacija Albanije posjetila je Kupres, gdje su joj domaćini bili predstavnici Udruge Attivo. Uz međusobno predstavljanje, razgovaralo se o mogućim oblicima poslovne suradnje.