Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres jesen

Attivo Kupres jesen

Attivo Kupres zima

Attivo Kupres zima

Attivo Kupres zima

Attivo Kupres zima

Newsletter

O nama

 

Udruga za poduzetništvo, agroturizam i žene, Attivo, osnovana je 20.11.2010.godine na osnivačkoj skupštini Udruge.

Udruga Attivo je registrirana u Federalnom ministarstvu pravde Sarajevo, 06.04.2011.godine pod brojem 03-05-2-255-11

Puni naziv udruge glasi: UDRUGA ZA  PODUZETNIŠTVO,AGROTURIZAM I ŽENE- ATTIVO

Skraćeni naziv glasi: UDRUGA ATTIVO

Sjedište Udruge je u Kupresu.

Udruga Attivo je dobrovoljna, vanstranačka, neprofitna, nevladina i samostalna organizacija,koja na načelima tolerancije,ravnopravnosti  i suradnje kroz strategijska područja zašite ljudskih prava,osobito prava žena i socijalno ugroženih kategorija stanovništva,potiče i podržava aktivno sudjelovanje građana-ki ,lokalnih građanskih inicijativa i lokalne samouprave u izgradnji demokracije i pravne države ,te poduzetništva i agro turizma, putem kojeg se trebaju stvarati uvjeti zapošljavanja i opstanka na nasem podrucju.

Udruga je pravna osoba i upisana je u registar nadležnog tijela državne uprave.

Udruga djeluje na području Federacije BiH,a čine je članovi iz različitih općina sa područja Federacije BiH.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik-ca, a u slučaju njihove spriječenosti neki od članova Izvršnog odbora, kojeg ovlasti predsjednik.

U Udruzi nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina. 

OSNOVNI CILJEVI UDRUŽENJA

 • promicanje razvoja poljoprivredne proizvodnje,a osobito bio proizvodnje,
 • poticanje razvoja poduzetništva,osobito malih i srednjih poduzeća
 • promicanje i razvoj turizma,osobito agro turizma,
 • razvoj demokracije,
 • promicanje jednakosti spolova i jacanje uloge žena u društvu,
 • poticanje obrazovanja i stručnog usavršavanja žena,
 • promocija zdravstvene i socijalne zastite žena
 • promicanje veće brige o obrazovanju i zapošljavanju mladih
 • zaštita i promicanje prava i interesa svojih članova,
 • obrazovanje i upoznavanje svojih članova sa standardima EU u svim segmentima
 • promicanje ekološke svijesti,
 • poticanje i provođenje inicijativa, koje pridonose gospodarskom i kulturnom razvitk