Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres ljeto

Attivo Kupres jesen

Attivo Kupres jesen

Attivo Kupres zima

Attivo Kupres zima

Attivo Kupres zima

Attivo Kupres zima

Newsletter

O nama

O nama

Udruga za poduzetništvo, agroturizam i žene, Attivo, osnovana je 20.11.2010.godine na osnivačkoj skupštini Udruge.

Udruga Attivo je registrirana u Federalnom ministarstvu pravde Sarajevo, 06.04.2011.godine pod brojem 03-05-2-255-11

Puni naziv udruge glasi: UDRUGA ZA  PODUZETNIŠTVO,AGROTURIZAM I ŽENE- ATTIVO

Skraćeni naziv glasi: UDRUGA ATTIVO

Sjedište Udruge je u Kupresu.

Udruga Attivo je dobrovoljna, vanstranačka, neprofitna, nevladina i samostalna organizacija,koja na načelima tolerancije,ravnopravnosti  i suradnje kroz strategijska područja zašite ljudskih prava,osobito prava žena i socijalno ugroženih kategorija stanovništva,potiče i podržava aktivno sudjelovanje građana-ki ,lokalnih građanskih inicijativa i lokalne samouprave u izgradnji demokracije i pravne države ,te poduzetništva i agro turizma, putem kojeg se trebaju stvarati uvjeti zapošljavanja i opstanka na nasem podrucju.

Udruga je pravna osoba i upisana je u registar nadležnog tijela državne uprave.

Udruga djeluje na području Federacije BiH,a čine je članovi iz različitih općina sa područja Federacije BiH.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti neki od članova Izvršnog odbora, kojeg ovlasti predsjednik.

U Udruzi nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina. 

MISIJA

 • Želimo afirmirati  poduzetništvo,razvoj  tradicionalnih proizvoda ,a osobito bio proizvodnje.
 • Našim turistima želimo stvarati  pretpostavke da borave na našim poljoprivrednim imanjima, ugostiteljsko turističkim objektima i prekrasnim prirodnim pejzažima u ljetnom i zimskom periodu.
 • Želimo afirmirati razvoj demokracije i ravnopravno uključivanje žena u sve sfere života i rada.Stvarat cemo pretpostavke  putem stručnog osposobljavanja i usavršanja žena,te ohrabrivanja da zauzimaju ravnopravno mjesto u društvu.Promicat cemo veću brigu o zdravstvenoji i socijalnoj zastiti žena.
 • Zalagat cemo se za naše mlade,da im se omogući adekvatno obrazovanje i prihvat u našoj Zajednici nakon stjecanja  stručnog obrazovanja i usavršavanja.
 • Bit ćemo angažirani da se širokoj javnosti učine dosupna saznanja o standardima  EU u oblasti demokracije,ostvarivanja ljudskih prava, zakonodavstva,oblasti proizvodnje ,usluga i ost..

VIZIJA

Svojim timom poduzetnika i konsultanata želimo biti:

 • zastupnička organizacija ,šireći svoje članstvo na male poduzetnike,poljoprivredna gospodarstva,ugostiteljsko turističke organizacije,mala i srednja poduzeća,podržavajući postojeće gospodarske subjekte,ali i otvoreni za novoosnovana poduzeća,
 • organizacija koja na nacelima tolerancije ,ravnopravnosti  i zastiti ljudskih prava doprinosi općem prosperitetu Zajednice,sa jačom zastupljenošcu mladih i žena u svim segmentima života i rada.
 • samoodrživa organizacija:pružanjem usluga,kroz projektne aktivnosti,te od članarina i donacija.

OSNOVNI CILJEVI UDRUŽENJA

 • promicanje razvoja poljoprivredne proizvodnje,a osobito bio proizvodnje,
 • poticanje razvoja poduzetništva,osobito malih i srednjih poduzeća
 • promicanje i razvoj turizma,osobito agro turizma,
 • razvoj demokracije,
 • promicanje jednakosti spolova i jacanje uloge žena u društvu,
 • poticanje obrazovanja i stručnog usavršavanja žena,
 • promocija zdravstvene i socijalne zastite žena
 • promicanje veće brige o obrazovanju i zapošljavanju mladih
 • zaštita i promicanje prava i interesa svojih članova,
 • obrazovanje i upoznavanje svojih članova sa standardima EU u svim segmentima
 • promicanje ekološke svijesti,
 • poticanje i provođenje inicijativa, koje pridonose gospodarskom i kulturnom razvitku